ייעוץ ולווי אישי,משפחתי


ייעוץ ולווי אישי,משפחתי

משפחה 

הנה מוסד חברתי המאגד יחידים לקבוצה שיתופית הדוקה – במשמעות הנפוצה של מושג זה משפחה נוצרת על ידי שני בני זוג הנישאים זה לזה, וכוללת גם את ילדיהם. במשמעות רחבה יותר, המשפחה כוללת קרובים נוספים, כגון הורים של בני הזוג, אחים וכדומה. משפחה נוצרת גם ללא קשר פורמלי של נישואים, כאשר בני הזוג הופכים לידועים בציבור. כאשר אחד מבני הזוג נפטר, או שבני הזוג מתגרשים או נפרדים, המשפחה הופכת למשפחה חד-הורית. במרוצת המאה העשרים ניתנה למושג "משפחה" משמעות רחבה יותר בחברה המערבית, לפיה יחידה משפחתית היא קבוצה חברתית של שני אנשים או יותר המזהים את עצמם כקשורים זה לזה. לרוב על ידי קשר דם, נישואין או אימוץ וחיים ביחד ביחסי קרבה ואף תלות הדדית.

קונפליקטים נוצרים לאורך מעגל החיים המשפחתי, נוגעים בתחומי חיים רבים ומשפיעים עליהם, מתקופת הבגרות הראשונה ועד סיום הגיל השלישי. התמודדות עם קונפליקטים אלה דורשת התייחסות מקצועית ספציפית. בג'לסה סוויה מצאנו לנכון להתמודד עם צורך זה באופן המקצועי ביותר, הן על ידי הקמת מערך מקצועי מיוחד של מומחים לתחום הגישור במשפחה, סכסוכים משפחתיים. התנהלות הסכסוך והצטרפותם של בני משפחה נוספים כצדדים תומכים או מתנגדים ובעקבות זאת פניה לערכאות משפטיות כדי לחפש את 'הצדק' או 'האשם' גורמת לרוב להסלמה נוספת . יחד עם ההכרה בכך שסכסוכים בכלל וסכסוכים במשפחה בפרט הם חלק בלתי נפרד מחיים אנושיים, ניתן בהחלט למנוע סחף והסלמה ולמצוא דרך ליישוב הסכסוך או יצירת איזונים חדשים בין הצדדים במחלוקת.

סכסוכים משפחתיים בהם ניתן להסתייע בגישור כוללים:

  • גירושין ופרידה.

  • סכסוכים בנושאי עזבונות ואפוטרופסות.

  • עסקים משפחתיים.

  • מחלוקות בין מתבגרים להורים – מגמ"ה.

  • מחלוקות משפחתיות בתחומים שונים.

כל אלה ישפיעו על התנהגותם ויקבעו את יחסם זה כלפי זו. צרכים מתפתחים ונמשכים לאורך החיים, כאשר עם השנים מתפתחים צרכים חדשים. במהלך החיים הזוגיים נוצרים לחצי הסתגלות ולעיתים משברים וקונפליקטים נוטים להתפתח. ליכולת לנהל קונפליקטים אלה, בצורה שתשמר ותצמיח את הזוגיות תהיה השפעה מכרעת על החיים הזוגיים.

גישור בעת גירושין

גישור גירושין   מאפשר לבני הזוג לקבל החלטות משותפות על סיום הקשר הזוגי ביניהם והמשך הקשר ההורי. כל זאת, בדרך המותאמת למצבם הרגשי, יכולותיהם הכלכליות ומתוך התחשבות בצרכיהם וצרכי ילדיהם. הגישור מאפשר הגעה להסכם באמצעות תהליך דיאלוגי, מכובד ולא יקר.

תפקיד המגשר לסייע לבני הזוג הנפרדים להגיע להסכמה על נושאים כגון – משמורת ילדים, הסדרי ראיה מפורטים, מזונות, וחלוקת המשאבים שנצברו במהלך החיים המשותפים, תוך שמירה על אווירה המאפשרת דיאלוג – אווירה בלתי פורמלית מחד גיסא, ובטוחה לשני בני הזוג, מאידך גיסא. אין צורך בייצוג של עו"ד, והמגשרים בקיאים במצב המשפטי הקיים. את הגישור ילווה עו"ד, בין אם כמגשר ובין אם כמלווה של התהליך. יחד עם זאת, ובמיוחד לאור מגוון ההסכמים האפשריים בגדר החוק, רשאים בני הזוג להיוועץ בעורכי דין במהלך הגישור, אם רצונם בכך. את ההסכם המושג באמצעות הליך הגישור מגישים לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, לפי בחירת בני הזוג, לשם מתן תוקף של פסק דין.


הסכמי ממון

יותר ויותר זוגות מבקשים לערוך ביניהם הסכמי ממון, על מנת לפתור מחלוקות קיימות, ובעיקר על מנת להקטין את הסיכוי לקונפליקטים עתידיים. הסכם הממון נועד להבטיח את זכויות בני הזוג עם מותו של אחד מהם או עם תום הקשר הזוגי מכל סיבה, (לדוגמא גירושין). יש להדגיש כי הסכמי ממון נערכים לא רק בין זוג נשואים או שעומדים להינשא, אלא גם בין ידועים וידועות בציבור. הליך גישור גירושין, מהווה את הדרך המתאימה ביותר לבנות את הסכם הממון. ההליך מאפשר ניהול דיאלוג, תוך שימת דגש על הצרכים המשפחתיים, הרגשיים והכלכליים של שני בני הזוג. את הליך הגישור ינהל או ילווה מגשר/ת אשר הינו/ה עו"ד.

הליך גישור טרום הנישואין ובמהלך החיים הזוגיים

הליך גישור מקצועי טרום הנישואין ובמהלך החיים הזוגיים, יכול לאפשר לבני הזוג לתאם ציפיות וצרכים, ולהגיע להסכמות משמעותיות על אופי הזוגיות במישורים רבים. לדוגמא: אורח החיים בבית (דתי או חילוני), מקום המגורים, ואפילו ההחלטה על ההתקשרות בנישואין או הרחבת המשפחה. הליך גישור מתאים במיוחד לזוגות אשר אין להם צורך בטיפול זוגי – בדרך כלל זוגות עם שביעות רצון עקרונית מהמערכת הזוגית – אך כאמור, עם מחלוקות אשר הם מתקשים ליישב בהסכמה. באמצעות הגישור ינהלו בני הזוג הליך, אשר לא רק שיאפשר להם, בסבירות גבוהה, להגיע להסכמה בנושא שבמחלוקת, אלא גם יקנה להם כלים להתמודד עם מחלוקות וקונפליקטים עתידיים  


לקבלת יעוץ והרשמה