אודותיי


החזון שלנו
"עשיית טוב, על ידי בניית תהליכים חברתיים מקדמי שיתופי פעולה לבניית עתיד טוב יותר "
אנחנו מאמינים כי שיח בונה שיתוף הפעולה יכול להיות כלי, ולא רק מטרה. אנחנו מאמינים שחשיבה משותפת יכולה להיות מנוף ליצירת חברה טובה יותר. 
אנחנו מאמינים כי כל אחד מאיתנו, כפרט, כמשפחה ,כבעל עסק
כבעל תפקיד בעסק או בעמותה, יכול למנף את יכולותיו, מקצועיותו, התמחותו והנכסים של הארגון אותו הוא מייצג. 

אודותיי